Chỉ thị: Về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trong hoạt động đấu thầu của các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Bộ Nông gnhieepj và Phát triển nông thôn quản lý

Số ký hiệu:
2364/CT-BNN-XD
Type the text:
Chỉ thị
Trích yếu:
Chỉ thị: Về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trong hoạt động đấu thầu của các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Bộ Nông gnhieepj và Phát triển nông thôn quản lý
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký:
Nguyễn Xuân Cường
Lĩnh vực:
Xây Dựng
Công báo:
Đã biết
Ngày có hiệu lực:
26/03/2018
Ngày công báo:
26/03/2018
Ngày ký:
26/03/2018
Trạng thái:
Đã biết

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập