THÔNG BÁO MỞI THẦU GÓI B.2.4, B.2.5, B.2.6 (Dự án ADB6)
26/09/2014 08:17:38

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Thủy lợi Thanh Hóa.

- Gói thầu B.2.4 – KN-09-SMC: Thi công kênh và công trình trên kênh nhánh thuộc kênh chính Nam đoạn từ Km 0+812 đến Km 7+722 và kênh N7 tại K13+657;

- Gói thầu B.2.5 – KN-10-SMC: Thi công kênh và công trình trên kênh nhánh thuộc kênh chính Nam đoạn từ Km7+862 đến Km 15+552 ;

- Gói thầu B.2.6 – KN-11-SMC: Thi công kênh và công trình trên kênh nhánh thuộc kênh chính Nam đoạn từ Km 16+394 đến Km 23+463; 

- Tên dự án: Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu – Nam Sông Mã, Khoản vay 2828-VIE (SF) thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và đối ứng chính phủ Việt Nam

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB).

- Thời gian bán HSMT: từ 7h30' ngày  29 tháng 9 năm 2014 đến trước 9h00 ngày 27 tháng 10 năm 2014 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án thủy lợi Thanh Hóa - Số 6 - Hạc Thành - TP.Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 0373859918; Fax: 0373850690

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ.(một triệu đồng)

- Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án thủy lợi Thanh Hóa - Số 6 - Hạc Thành - TP.Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 0373859918; Fax: 0373850690

- Thời điểm đóng thầu:  9h:00  ngày 27 tháng 10 năm 2014 (giờ Việt Nam)

- Bảo đảm dự thầu:

+Gói thầu B.2.4 – KN-09-SMC: 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) bảo lãnh bằng thư của ngân hàng;

+Gói thầu B.2.5 – KN-10-SMC: 2.400.000.000 đồng (hai tỷ bốn trăm triệu đồng) bảo lãnh bằng thư của ngân hàng;

+Gói thầu B.2.4 – KN-11-SMC: 1.700.000.000 đồng (một tỷ bảy trăm triệu đồng) bảo lãnh bằng thư của ngân hàng;

- HSDT sẽ được mở công khai vào  9:00 (giờ Việt Nam) ngày 27 tháng 10 năm 2014 tại Ban Quản lý dự án Thủy lợi Thanh Hóa - Số 6 - Hạc Thành - TP.Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa.

Kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Các tin tức khác: