THÔNG BÁO MỞI THẦU GÓI B.2.3 (Dự án ADB6)
18/09/2014 09:54:20

 

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Thủy lợi Thanh Hóa.

- Tên gói thầu: Lô 2:KN-08-SMC, gói thầu B.2.3 – Thi công kênh và công trình trên kênh đoạn từ Km Km 21+500 đến Km 23+463; cống và cầu máng trên kênh chính Nam.:

- Tên dự án: Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu – Nam Sông Mã, Khoản vay 2828-VIE (SF) thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và đối ứng chính phủ Việt Nam

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB).

- Thời gian bán HSMT: từ 7h30' ngày  19 tháng 9 năm 2014 đến trước 9h00 ngày 17 tháng 10 năm 2014 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án thủy lợi Thanh Hóa - Số 6 - Hạc Thành - TP.Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 0373859918; Fax: 0373850690

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ.(một triệu đồng)

- Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án thủy lợi Thanh Hóa - Số 6 - Hạc Thành - TP.Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 0373859918; Fax: 0373850690

- Thời điểm đóng thầu:  9h:00  ngày 17 tháng 10 năm 2014 (giờ Việt Nam)

- Bảo đảm dự thầu: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)

Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng

- HSDT sẽ được mở công khai vào  9:00 (giờ Việt Nam) ngày 17 tháng 10 năm 2014 tại Ban Quản lý dự án Thủy lợi Thanh Hóa - Số 6 - Hạc Thành - TP.Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa.

Kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Các tin tức khác: