Văn bản 5597/TB-BNN-VP của Bộ NN và PTNT thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp về điều chỉnh, bổ sung thiết kế các Tiểu dự án thuộc Dự án ADB5
17/07/2014 09:02:15

Ngày 11 tháng 7 năm 2014, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp bàn về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế các Tiểu dự án thuộc Dự án ADB5.

Thông báo chi tiết được kèm theo file đính kèm sau đây:

Các tin tức khác: