Chủ tịch ADB thăm trạm bơm Mai Xá B, tỉnh Hưng Yên ngày 19.9.2014
Ngày 19/9/2014, Chủ tịch ADB và các cán bộ cao cấp của ADB đã thăm trạm bơm Mai Xá B, tỉnh Hưng Yên thuộc Dự án Thủy lợi đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2 (ADB3).
Ngày 06 tháng 09 năm 2014 Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi đã tổ chức cuộc họp giao ban với các đơn vị Tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công.
Hội thảo tập huấn Chương trình hành động về “Quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia-PIM”
Ban Quản lý Trung ương các Dự án thủy lợi (CPO) tổ chức Hội thảo tập huấn Chương trình hành động về “Quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia-PIM” thuộc ADB5, cho tỉnh Hưng Yên.
Lớp tập huấn: Về An toàn lao động và Vệ sinh môi trường các Tiểu Dự án Trạm Bơm: Nghi Xuyên, Liên Nghĩa, Chùa Tổng.
Ngày 30/72014, Ban CPO phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hưng Yên tổ chức cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện công tác An toàn lao động ( ATLĐ) và Vệ sinh Môi trường ( VSMT) cho toàn cán bộ, công nhân tham gia và tiếp tục tập huấn về công tác ATLĐ và VSMT các Tiều Dự án ( TDA) trạm bơm: Nghi Xuyên, Liên Nghĩa, Chùa Tổng.
Đoàn của Bộ Nông nghiệp và PTNT thăm, kiểm tra công trường trạm bơm Nghi Xuyên
Nhân dịp sơ kết tình hình thực hiện và sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm, Đoàn của Bộ Nông nghiệp và PTNT thăm, kiểm tra công trường trạm bơm Nghi Xuyên
Bài giảng đào tạo đấu thầu từ 14/06/2012 đến 18/06/2012
Từ 14/06/2012 đến 18/06/2012, Ban quản lý dự án ADB5 tổ chức đào tạo đấu thầu cho cán bộ dự án