Họp giao ban toàn dự án ADB5 tháng 1/2015 tại Bắc Ninh
Ngày 13/1/2015, từ 8h30 sáng, Ban QLTW các dự án thủy lợi (CPO) đã tổ chức Đoàn công tác thăm hiện trường và Họp Giao ban toàn Dự án ADB5. Đoàn đã thăm công trường các Tiểu dự án (TDA) trạm bơm tại tỉnh Bắc Ninh thuộc Dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông" (ADB5), gồm 3 Tiểu dự án trạm bơm Nhất Trai, Kênh Vàng, và Phú Mỹ, và họp Giao ban tại văn phòng Sở Nông Nghiệp và PTNT Bắc Ninh.
Ngày 06 tháng 09 năm 2014 Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi đã tổ chức cuộc họp giao ban với các đơn vị Tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công.
Ngày 11 tháng 7 năm 2014, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp bàn về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế các Tiểu dự án thuộc Dự án ADB5.
Đoàn của Bộ Nông nghiệp và PTNT thăm, kiểm tra công trường trạm bơm Nghi Xuyên
Nhân dịp sơ kết tình hình thực hiện và sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm, Đoàn của Bộ Nông nghiệp và PTNT thăm, kiểm tra công trường trạm bơm Nghi Xuyên
THÔNG BÁO MỜI THẦU Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) Tên gói thầu: Gói thầu số 07-ĐHTL: Thi công xây lắp giảng đường, ký túc xá; Tiểu dự án: Xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi; Địa điểm xây dựng: Khu Đại học Phố Hiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; Tên dự án: Tăng cường Quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống Thủy nông (ADB5); Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và đối ứng Chính phủ Việt Nam; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi Quốc tế không sơ tuyển (ICB); Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 phong bì; Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày …10.. tháng 10 năm 2013 đến 09 giờ 00 ngày …05.. tháng 12 năm 2013, bán trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi; Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0072; Fax: 04-38242372; Giá bán 1 bộ HSMT: 300 USD. Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi; Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0073; Fax: 04-38242372; Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày ..05.... tháng 12 năm 2013. Bảo đảm dự thầu: 500.000 USD. Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng. HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày ..05.... tháng 12 năm 2013 tại Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi - Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0072; Fax: 04-38242372; Kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên. Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2013
Báo cáo ngày 14/8/2012 của Ban QLDA ADB5 trường ĐHTL: Tình hình thực hiện TDA xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi, tại Khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, Dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông"
Quyết định số 1969/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/08/2012 V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tiểu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm My Động thuộc dự án ADB5
Quyết định số 1969/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/08/2012 về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tiểu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm My Động, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương thuộc dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB và AFD tài trợ.
1 2 3 4 5 6 Last