Tiểu dự án “Đầu tư xây dựng trạm bơm Nghi Xuyên” thuộc Hợp phần 2, dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ; được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng ký quyết định phê duyệt số 1396/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/06/2012.
Ngày 06 tháng 09 năm 2014 Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi đã tổ chức cuộc họp giao ban với các đơn vị Tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công.
Ngày 11 tháng 7 năm 2014, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp bàn về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế các Tiểu dự án thuộc Dự án ADB5.
Đoàn của Bộ Nông nghiệp và PTNT thăm, kiểm tra công trường trạm bơm Nghi Xuyên
Nhân dịp sơ kết tình hình thực hiện và sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm, Đoàn của Bộ Nông nghiệp và PTNT thăm, kiểm tra công trường trạm bơm Nghi Xuyên
Quyết định số 1396/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/06/2012 về việc Phê duyệt tiểu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm Nghi Xuyên, huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên thuộc dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ.
Công văn số 194/CPO-ADB5 ngày 02/03/2012 về việc phạm vi mặt bằng các tiểu dự án trạm bơm Nghi Xuyên và Liên Nghĩa thuộc dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ.