Lớp tập huấn: Về An toàn lao động và Vệ sinh môi trường các Tiểu Dự án Trạm Bơm: Nghi Xuyên, Liên Nghĩa, Chùa Tổng.
04/08/2014 08:53:59

    Ngày 30/72014, Ban CPO phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hưng Yên tổ chức cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện công tác An toàn lao động ( ATLĐ) và Vệ sinh Môi trường ( VSMT) cho toàn cán bộ, công nhân tham gia và tiếp tục tập huấn về công tác ATLĐ và VSMT các Tiều Dự án ( TDA) trạm bơm: Nghi Xuyên, Liên Nghĩa, Chùa Tổng.

 

                       Ông Phạm Đình Văn Phó trưởng Ban CPO, Giám đốc Dự án ADB5 phát biểu khai mạc Lớp tập huấn.

 

      Thành phần tham dự Lớp tập huấn:

  •            CPMU- CPO, PMU ADB5 Hưng Yên
  •            Lãnh đạo và cán bộ GSTC của các đơn vị Tư vấn Giám sát.
  •            Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân của các nhà thầu tham gia thi công, công trình.

      Sau đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn.

 

Hình ảnh Lớp tập huấn.

Ông Nguyễn Xuân Chiến - Phó Giám đốc Sở NN & PTNT Hưng Yên phát biểu bế mạc lớp tập huấn.