Họp giao ban toàn dự án ADB5 tháng 1/2015 tại Bắc Ninh
Ngày 13/1/2015, từ 8h30 sáng, Ban QLTW các dự án thủy lợi (CPO) đã tổ chức Đoàn công tác thăm hiện trường và Họp Giao ban toàn Dự án ADB5. Đoàn đã thăm công trường các Tiểu dự án (TDA) trạm bơm tại tỉnh Bắc Ninh thuộc Dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông" (ADB5), gồm 3 Tiểu dự án trạm bơm Nhất Trai, Kênh Vàng, và Phú Mỹ, và họp Giao ban tại văn phòng Sở Nông Nghiệp và PTNT Bắc Ninh.
Chủ tịch ADB thăm trạm bơm Mai Xá B, tỉnh Hưng Yên ngày 19.9.2014
Ngày 19/9/2014, Chủ tịch ADB và các cán bộ cao cấp của ADB đã thăm trạm bơm Mai Xá B, tỉnh Hưng Yên thuộc Dự án Thủy lợi đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2 (ADB3).
Thông báo số 1655/CPO-ADB5 ngày 10/09/2014 về việc kết luận cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện công tác xây lắp Tiểu dự án Trạm bơm Nghi Xuyên tháng 8/2014 và kế hoạch thực hiện 2014
Ngày 06 tháng 09 năm 2014 Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi đã tổ chức cuộc họp giao ban với các đơn vị Tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công.
Hội thảo tập huấn Chương trình hành động về “Quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia-PIM”
Ban Quản lý Trung ương các Dự án thủy lợi (CPO) tổ chức Hội thảo tập huấn Chương trình hành động về “Quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia-PIM” thuộc ADB5, cho tỉnh Hưng Yên.
Văn bản số 1285/CPO-ADB5 ngày 11/7/2014 v/v Biên bản ghi nhớ của Đoàn giám sát giữa kỳ của ADB, AFD đối với Dự án ADB5
Ngày 11/7/2014, Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) ra Văn bản 1285/CPO-ADB5 của Ban CPO ngày 11/7/2014 v/v Thực hiện BBGN của Đoàn giám sát dự án giữa kỳ cho Dự án ADB5 vào tháng 4,5 / 2014
Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2014
Tổng giá trị giải ngân trong 06 tháng đầu năm 2014 là 233,5 tỷ đồng, tương đương 11,1 triệu USD, đạt 55,4% so với kế hoạch năm 2014 trong đó vốn vay 178,4 tỷ đồng và vốn đối ứng 55,1 tỷ đồng
Văn bản 5597/TB-BNN-VP của Bộ NN và PTNT thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp về điều chỉnh, bổ sung thiết kế các Tiểu dự án thuộc Dự án ADB5
Ngày 11 tháng 7 năm 2014, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp bàn về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế các Tiểu dự án thuộc Dự án ADB5.
1 2 3 4 5 Last