Khóa học tập kinh nghiệm về công tác thiết kế, lắp đặt, quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống SCADA tại Nhật Bản
03/05/2014 02:35:25

Khóa học kéo dài từ ngày 22/4 ÷ 29/4/2014

Hình ảnh về Buổi làm việc và trao đổi của đoàn với bộ Quản lý đất đai và Môi trường

 

Hình ảnh về Trạm bơm Kema thuộc IMC ở thành phố cảng OSAKA

 

Hình ảnh về Trạm bơm Funabashi

 

Hình ảnh về Tìm hiểu thực tế tại IMC ở thành phố cảng OSAKA

 

Hình ảnh về Trung tâm điều khiển SCADA thuộc công ty KYOTOINGZ