Kết quả lựa chọn Nhà thầu: Gói thầu số 02/CD-HD: "Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện", Tiểu dự án trạm bơm Cầu Dừa
26/06/2014 21:07:33

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam - Ebara Vietnam Pump Company Limited

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý Trung ương Các dự án thủy lợi (CPO);

- Địa chỉ: 23 Hàng Tre – Hoàn Kiếm – Hà Nội;

- Điện thoại/Fax/E-mail: 043 9350073/ 043 8242372.

2. Dự án:

- Dự án: Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5);

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Giá gói thầu (VND)

Giá trúng thầu (103 đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

Gói thầu số 02/CD-HD: "Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện", Tiểu dự án trạm bơm Cầu Dừa, tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông" (ADB5)

ICB

1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ

26.128.240

23.601.088

(1.118.270 USD)

Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam - Ebara Vietnam Pump Company Limited.

Quyết định số 231/QĐ-CPO-TĐ, ngày 20/6/2014. Chức danh phê duyệt: Nguyễn Hồng Phương – Phó  Trưởng ban

Trọn gói

12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Ghi chú: Thông báo mời thầu của gói thầu đã được đăng tin trên Báo Đấu thầu số 245, 246, 247 các ngày 09/12, 10/12, 11/12.

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý báo.

 

 

 

Hà Nội, ngày  26 tháng 6 năm 2014

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Phạm Đình Văn

 

Các tin tức khác: