Họp giao ban toàn dự án ADB5 tháng 1/2015 tại Bắc Ninh
14/01/2015 11:09:06

Ngày 13/1/2015, từ 8h30 sáng, Ban QLTW các dự án thủy lợi (CPO) đã tổ chức Đoàn công tác thăm hiện trường và Họp Giao ban toàn Dự án ADB5.  Đoàn đã thăm công trường các Tiểu dự án (TDA) trạm bơm tại tỉnh Bắc Ninh thuộc Dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông" (ADB5), gồm 3 Tiểu dự án trạm bơm Nhất Trai, Kênh Vàng, và Phú Mỹ, và họp Giao ban tại văn phòng Sở Nông Nghiệp và PTNT Bắc Ninh.

Nội dung công tác gồm kiểm tra tình hình và tiến độ thi công thực tế, học tập các ưu điểm, rút kinh nghiệm các hạn chế thiếu sót... Đoàn công tác bao gồm: Đại diện Tổng cục Thủy lợi, Ban CPO/CPMU, tất cả các Chủ đầu tư thành phần ADB5/Ban QLDA thành phần ADB5 (PPMU) của Dự án ADB5, Tư vấn Hỗ trợ quản lý và thực hiện dự án (Tư vấn quốc tế), các đơn vị Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, các nhà thầu thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Đoàn đã họp Giao ban toàn Dự án tại Văn phòng Sở Nông Nghiệp và PTNT Bắc Ninh (Chủ đầu tư các TDA ADB5 Bắc Ninh).  Tại cuộc họp, Ban CPO và các Chủ đầu tư đã báo cáo Hội nghị về chi tiết tình hình thực hiện, tiến độ và kế hoạch thực hiện, giải ngân thanh toán, kiểm điểm các hạn chế thiếu sót, nêu bật các khó khăn vướng mắc, trao đổi đề xuất giải pháp tháo gỡ cũng như Kế hoạch thực hiện và giải ngân 2015.

Cuộc họp kết thúc lúc 13h00 cùng ngày./.

Kèm theo là một số hình ảnh về công tác của Đoàn và Hội nghị giao ban toàn dự án ADB5.

* Trạm bơm Nhất Trai:

   

* Trạm bơm Kênh Vàng:

      

Trạm bơm Phú Mỹ:

  

Họp Giao ban Dự án