Đoàn của Bộ Nông nghiệp và PTNT thăm, kiểm tra công trường trạm bơm Nghi Xuyên
05/07/2014 13:26:56

Nhân dịp sơ kết tình hình thực hiện và sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm, Đoàn của Bộ Nông nghiệp và PTNT thăm, kiểm tra công trường trạm bơm Nghi Xuyên

Tại cuộc họp sơ kết, đại diện dự án ADB5 đã báo cáo Tình hình thực hiện dự án ADB5 và Tiểu dự án Trạm bơm Nghi Xuyên tới Đoàn.

Sau đây là 1 số hình ảnh của Đoàn công tác:


Họp sơ kết thi đua


Tặng quà đơn vị đạt thành tích cao


Đoàn đi kiểm tra công trường


Trên cống qua đê


Đoàn thăm nơi ở của Công nhân


Đoàn kiểm tra tại cửa vào bể hút trạm bơm

Sau đây là báo cáo tình hình thực hiện dự án theo file đính kèm:

Các tin tức khác: