Bài giảng đào tạo đấu thầu từ 14/06/2012 đến 18/06/2012
Từ 14/06/2012 đến 18/06/2012, Ban quản lý dự án ADB5 tổ chức đào tạo đấu thầu cho cán bộ dự án
Quyết định số 1969/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/08/2012 V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tiểu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm My Động thuộc dự án ADB5
Quyết định số 1969/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/08/2012 về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tiểu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm My Động, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương thuộc dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB và AFD tài trợ.
Tờ trình số 125/TTr-NN-QLDA ngày 15/06/2012 về việc Đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Tiểu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm Cầu Dừa, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương thuộc dựa án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ.
Quyết định 704/QĐ-BNN-TCTL ngày 30/03/2012 về việc Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 3 các gói thuộc hợp phần 2, 3 và gói thầu chung dự án "Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông" do ADB và AFD tài trợ (ADB5)
Công văn số 136/CPO-ADB5 ngày 20/02/2012 về việc Ngưỡng đấu thầu ICB và chia lô thầu của gói thầu xây lắp thuộc hợp phần 2, dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ.
Quyết định 2170/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/09/2011 về việc Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc Hợp phần 3 và các gói thầu chung dự án "Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông" do ADB và AFD tài trợ (ADB5)
Ban Quản lý Trung ương Các dự án thủy lợi xin thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:
Mời thầu, gói thầu ICB số 02/CD-HD, Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện; Invitation for bids, No. 02/CD-HD, Procurement and Installation of Pumps, Motors and Electrical Panels
Gói thầu ICB thiết bị trạm bơm Nhất Trai ICB package for equipments, Nhat Trai pumping station
Gói thầu ICB số 02/KV-BN: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện; ICB package No. 02/KV-BN: Procurement and Installation of Pumps, Motors and Electrical Panels
THÔNG BÁO MỜI THẦU Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) Tên gói thầu: Gói thầu số 07-ĐHTL: Thi công xây lắp giảng đường, ký túc xá; Tiểu dự án: Xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi; Địa điểm xây dựng: Khu Đại học Phố Hiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; Tên dự án: Tăng cường Quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống Thủy nông (ADB5); Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và đối ứng Chính phủ Việt Nam; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi Quốc tế không sơ tuyển (ICB); Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 phong bì; Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày …10.. tháng 10 năm 2013 đến 09 giờ 00 ngày …05.. tháng 12 năm 2013, bán trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi; Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0072; Fax: 04-38242372; Giá bán 1 bộ HSMT: 300 USD. Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi; Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0073; Fax: 04-38242372; Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày ..05.... tháng 12 năm 2013. Bảo đảm dự thầu: 500.000 USD. Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng. HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày ..05.... tháng 12 năm 2013 tại Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi - Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0072; Fax: 04-38242372; Kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên. Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2013