Báo cáo Tình hình thực hiện dự án ADB5 Quý 2 năm 2014
14/07/2014 15:23:19

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án ADB5, nhìn chung về các công tác thiết kế, đền bù tái định cư, thi công xây lắp cơ bản được triển khai bám sát tiến độ kế hoạch.

Thông tin về phụ đính của báo cáo xin mời xem tại đây

Thông tin chi tiết về báo cáo tình hình thực hiện dự án ADB5 xin mời xem file đính kèm sau đây:

Các tin tức khác: