Đang duyệt : Trang chủDự án đang triển khai

Dự án tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thuỷ nông - ADB 2636 VIE(SF) & CVN 1123 01 (ADB5)
Dự án thủy lợi miền trung - ADB 2223 VIE(SF) (ADB4)
Dự án Hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã - ADB 2828 VIE(SF) (ADB6)
An toàn hồ chứa Việt Nam-WB8
Dự án quản lý thiên tai - WB Cr.5139-VN (WB5)
Dự án quản lý Thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long - Cr.4951-VN (WB6)
Dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết - VNXII-7 (JICA1)
Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2)
Dự án Giảm thiểu lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (RETA)
Dự án hỗ trợ thủy lợi Việt Nam - WB Cr.3880-VN (WB3)
Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập