Sổ tay Quản trị Dự án

Sổ tay Quản trị Dự án

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (RRP VIE 49404) Số hiệu Dự án: 49404-002 Số hiệu khoản vay: 3745/ GRANT 0630 XXXXX và GRANT 0631-VIEViện trợ không hoàn lại số: XXXX và XXXX Tháng 108/2018 2019

THƯ MỜI QUAN TÂM LẦN II

THƯ MỜI QUAN TÂM LẦN II

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544) Tín dụng số: 5845-VN Tên gói thầu: Tư vấn Quản lý môi trường (EMC) Ký hiệu gói thầu: ST-CQS-03

Nhà tài trợ

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 87 Hôm nay: 3399 Tháng hiện tại: 151085 Tổng lượt truy cập: 216664