Dự án: Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (ADB-GMS1).

Dự án: Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (ADB-GMS1).

1. Tên dự án - Tên tiếng Việt: Dự án Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (ADB-GMS1). - Tên tiếng Anh: GREATER MEKONG SUBREGION FLOOD AND DROUGHT RISK MANAGENMENT AND MITIGATION PROJECT

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "CPMU-CS-CQS-02" của dự án - ICRSL

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "CPMU-CS-CQS-02" của dự án - ICRSL

Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO); Tên dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long Tên gói thầu: CPMU-CS-CQS-02: Giám sát kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho 04 tiểu dự án năm đầu;

Nhà tài trợ

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 22 Hôm nay: 1016 Tháng hiện tại: 1130 Tổng lượt truy cập: 1923