Hội thảo Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sáng ngày 15/3, tại Hà Nội, Hội thảo Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã diễn ra dưới sự phối hợp tổ chức của Bộ NN&PTNT, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam. Thứ trưởng NN&PTNT Vũ Văn Tám chủ trì hội nghị, cùng với sự tham gia của các đại biểu đến từ các đơn vị, cơ quan có liên quan.

Tin tứcTin CPOTin nông nghiệpTin dự ánTin tức sự kiệnHoạt động ĐoànĐảng ủy Ban CPO

Hội thảo Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hội thảo Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sáng ngày 15/3, tại Hà Nội, Hội thảo Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã diễn ra dưới sự phối hợp tổ chức của Bộ NN&PTNT, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam. Thứ trưởng NN&PTNT Vũ Văn Tám chủ trì hội nghị, cùng với sự tham gia của các đại biểu đến từ các đơn vị, cơ quan có liên quan.

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập