Đấu thầuThông tin đấu thầuVăn bản đấu thầu

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU "CPMU-CS-CQS-02" CỦA DỰ ÁN - ICRSL

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU "CPMU-CS-CQS-02" CỦA DỰ ÁN - ICRSL

Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO);Tên dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu LongTên gói thầu: CPMU-CS-CQS-02: Giám sát kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho 04 tiểu dự án năm đầu;

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập