Đang duyệt : Trang chủDự án đã kết thúc

Dự án khôi phục thủy lợi và chống lũ - ADB 1259 VIE(SF) (ADB1)
Dự án thủy lợi đồng bằng Sông Hồng - ADB 1344 VIE(SF) (ADB2)
Dự án thủy lợi lưu vực Sông Hồng giai đoạn 2 - ADB 1885 VIE(SF) (ADB3)
Dự án khôi phục thủy lợi miền trung và Tp.HCM - WB Cr.2711-VN (WB1)
Khắc phục hậu quả lũ lụt
Dự án thủy lợi đồng bằng Sông Cửu Long - WB Cr.3198-VN (WB2)

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập